FJERNSOL II for download

Simpelt program for beregning af solvarme-fjernvarmeanlaeg paa basis af maanedlige driftstemperaturer.

FJERNSOL PRO

Som FJERNSOL II, men med mulighed for at variere bl.a. solfanger haeldning - og med mulighed for at bruge forskellige vejrdata. Sidst opdateret 9/1 2013
Jan Erik Nielsen
PlanEnergi
jen (a) planenergi.dk
4646 1229